مراقبت از پوست چرب، روتین شب، مراقبت از پوست، پوست چرب، روتین مراقبت از پوست، خدمات پوست یاسمن رئیسی، فیشال، مزونیدلینگ، مرکز تخصصی پوست، کلینیک تخصصی پوست شیراز

۱۴۰۰-۰۴-۲۰

روتین شبانگاهی: مختص “پوست چرب”

شما روز خود را پشت سر گذاشته اید. قبل از استراحت ، رعایت یک روال مراقبت از پوست در شب برای کاهش فرایند پیرشدن و چروک شدن پوست ضروری است.