دوره آموزش آکادمی یاسمن رئیسی

نظر اکثر صاحبان کسب و کار این است که کسب و کار پرچالش ترین، لذت بخش ترین و ارزشمندترین (از همه نظر) انتخاب زندگی یک کارآفرین است. پشتکار و صبر از ویژگی های ضروری یک کارآفرین است. کارآفرینی فرایند شناخت فرصت‌ها، ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای جدید و نوآورانه است. کارآفرینان با استفاده از مهارت‌ها و ابتکار لازم برای پیش‌بینی نیازها و آوردن ایده‌های جدید و خوب به بازار، نقشی اساسی در هر اقتصادی بازی می کنند. کارآفرینانی که ثابت می‌کنند که می‌توانند بر ریسک‌های یک شرکت نوپا غلبه کنند، موفق هستند و سود، شهرت و کسب و کار رو به رشد به دست می‌آورند. 

در همین راستا بانو یاسمن رئیسی با ایجاد دوره‌های جامع و مفید به کسانی که قصد دارند کسب و کارخودشان را داشته باشند کمک می‌کند تا مهار‌تهای لازم را کسب کنند، به کسانی که هم اکنون دارای کسب و کار هستند کمک میکند تا حرفه کنونی خود را رشد و گسترش دهند و به تمام بانوان ایران زمین کمک میکند تا به خود ببالند و همواره مسیری رو به پیشرفت را برای خود ترسیم کنند.

2500+

هنرجو

200+

کار آفرینی