مجله زیبایی

۱۴۰۰-۰۴-۱۳

معرفی انواع پوست

هر پوستی متفاوت است. بنابراین ، شناختن انواع پوست و بیماریهایی که ممکن است بر روی آن ها تاثیر بگذارد ، مهم است. حال چگونه می توان نوع پوست را شناخت؟ ...
۱۴۰۰-۰۴-۲۰

روتین صبحگاهی: مختص “پوست چرب”

اگر پوست چربی دارید، به این معنی که در طول روز چندین بار به اطراف بینی و پیشانی خود دست بکشید و احساس چربی در انگشتان کنید، توصیه میکنیم که این مطلب را مطالعه نمایید.
۱۴۰۰-۰۴-۲۰

روتین شبانگاهی: مختص “پوست چرب”

شما روز خود را پشت سر گذاشته اید. قبل از استراحت ، رعایت یک روال مراقبت از پوست در شب برای کاهش فرایند پیرشدن و چروک شدن پوست ضروری است.
۱۴۰۰-۰۵-۰۲

یک روتین پوستی ساده: ویژه مراقبت از “پوست خشک”

رفع نگرانی های مربوط به خشکی پوست ، به ویژه در ماه های سرد زمستان ، می تواند مانند یک نبرد سخت باشد. ما در این مقاله به بررسی یک روال مراقبتی بسیار ساده پرداخته ایم.