فیشال پوست، میکروبلیدینگ ابرو، آرایش دائم ابرو، فیشال تخصصی

۱۴۰۲-۰۷-۰۲

فیشال پس از “میکروبلیدینگ”: باید و نبایدهای بعد از میکروبلیدینگ

سوالی که برای بسیاری از مردم بوجود می آید آن است که: آیا می‌توان پس از میکروبلیدینگ، فیشال انجام داد یه خیر؟ واقعیت ماجرا این است که پاسخ به این سوال ساده نیست و تنها با یک کلمه بله یا خیر نمیتوان حق مطلب را در مورد این سوال ادا کرد.