فیبروز ابرو فیبروز موییروش تلفیقی میکروبلیدینگ – مویی و پودری فیکانتور ابرو – میکرونیدلینگ ابرو روش درمانی برای تقویت ابرو ها – میکروبلیدینگ ساده ، سه بعدی نچرال ، کرکی ، دخترانه – هاشور ترکیبی

۱۴۰۰-۰۴-۰۵

فی ریمووال

تمامی خدمات آرایش دائم در کلینیک بانو رئیسی در شهر شیراز ارائه می گردد.