شامپو موی خشک

۱۴۰۱-۰۳-۲۹

باید و نباید محصولات موی خشک

در تبلیغات و محصولات مختلف مراقبت از موی خشک، عنوان هایی نظیر آبرسان و مرطوب کننده مو را زیاد دیده و شنیده ایم. اما آیا واقعا تمام این محصولات تاثیر گذارند؟...