فی ریمووال شیراز

۱۴۰۳-۰۳-۱۶

پاک کردن “تتو لب”: روش لیزری و غیرلیزری

برای پاک کردن تتو از هر نوع (اعم از تتو بدن و یا آرایش دائم روی صورت) دو گزینه ...