فی ریمووال شیراز

۱۴۰۲-۰۶-۲۲

آیا لایه برداری شیمیایی، میکروبلیدینگ را از بین می‌برد؟

در واقع هر کاری که با پوستِ روی و اطراف ابرو انجام می‌دهید تا حدی بر نتایج میکروبلیدینگ شما تأثیر می‌گذارد اما ...