فی ریمووال، آموزش فی ریمووال، دوره یاسمن رئیسی، دوره آموزشی فی ریمووال، فی ریمووال در شیراز، آموزش فی ریمووال در شیراز، یاسمن رئیسی

۱۴۰۲-۰۳-۰۶

آموزش فی ریمووال

دوره فی ریمووال آکادمی یاسمن رپیسی یک دوره آموزشی است که برای هر کسی که می‌خواهد در دنیای حرفه‌ای خود با رنگدانه‌ها کار کند ایده آل است.