آرایش دائم لب، آرایش لب، آرایش دائم در شیراز

۱۴۰۲-۱۰-۰۳

بعد از “آرایش دائم لب” چه زمانی، چگونه و چه چیزی بخوریم؟

از آنجا که لب‌ها پس از آرایش دائم بسیار حساس و ملتهب خواهند بود، توصیه می‌شود: